Een notaris mag geen medewerking verlenen aan levering van een woning door A aan B, als hij weet (of redelijkerwijs zou moeten weten) dat die levering inbreuk maakt op rechten van C. Doet de notaris dat wel, dan is hij aansprakelijk voor de schade van C die daaruit voortvloeit.

De volledige uitspraak kunt u nalezen op onze Facebook pagina.