Kom regelmatig hier langs of volg ons in real time via social media.

Interessante juridische weetjes passeren hier de revue.

Mediator, advocaat en informatieplicht

De man en de vrouw hadden één bezoek gebracht aan een mediator. Daarna werd een convenant opgesteld en vond één videoconferentie plaats met een advocaat die het verzoekschrift tot echtscheiding indiende. In het convenant was opgenomen dat de vrouw geen…

Beslagvrije voet en overheidsvordering

Beslagvrije voet en overheidsvordering De overheidsvordering… Als een crediteur beslag legt onder een derde (bijvoorbeeld onder uw werkgever of uitkeringsinstantie) op uw inkomen, dan houdt u altijd recht op een bedrag dat gelijk is aan de op u van toepassing…

Rechtsverwerking verdeling pensioen, Hof Den Haag 29 april 2014

Gerechtshof Den Haag arrest van de familiekamer d.d. 29 april 2014 C/10/407040/HA ZA 12-692 (op 05-05-2014 nog niet gepubliceerd) Verdeling van een overgeslagen goed (i.c. pensioenrechten) in de zin van art. 3:179 BW is – in verbinding met art. 3:178…