Kom regelmatig hier langs of volg ons in real time via social media.

Interessante juridische weetjes passeren hier de revue.

Geen verplichte aankoop door VvE

Eisers kopen op een executoriale veiling appartementsrechten in de vorm van parkeerplaatsen. Deze kopers eisen vervolgens van de Vereniging van eigenaars (VvE) dat zij deze parkeerplaatsen van hen aankoopt op grond van de splitsingsakte. De rechtbank oordeelt dat de splitsingsakte…

Met succes geklaagd bij Kifid

Kifid: de bewijslast van de stelling dat klachten al bestonden vóór het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en van de stelling dat die klachten in de polis zouden zijn uitgesloten, rust op de verzekeraar. Die stellingen zijn gemotiveerd betwist. Een…

Geen wijziging alimentatie door ontslagvergoeding

Een man verzoekt om wijziging van de door hem te betalen alimentatie. Hij beroept zich op een wijziging van omstandigheden. Hij is ontslagen en heeft hierdoor geen salaris meer, maar een (lagere) uitkering. De man ontvangt vanwege het ontslag een…