Hier kunt u de voor u belangrijke documenten en uitspraken downloaden

Formulier Peiljaarverlegging 2017

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen zodat uw huidige verzamelinkomen bepalend is voor uw toevoegingsaanvraag. Dat doet u als uw inkomen sinds 2015 lager is geworden. U komt hierdoor wellicht alsnog in aanmerking voor een toevoeging, dan wel voor een lagere eigen bijdrage.

Toelichting Peiljaarverlegging 2017

Bijgaand de toelichting op de aanvraag peiljaarverlegging 2017.