De aard van de samenwerking zoals deze mede blijkt uit een aandeelhoudersovereenkomst kan ertoe leiden dat besluiten van het bestuur die op zich niet in strijd zijn met de wet, de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst, toch in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW.

De volledige uitspraak kunt u nalezen op onze Facebook pagina.