Een bestuurder van een vennootschap is in privé aansprakelijk jegens de faillissementsboedel, als hij namens die vennootschap facturen van zijn eigen holding heeft betaald en overige crediteuren niet. Dat de facturen van zijn eigen holding opeisbaar zijn, doet daaraan niet af.

De Hoge Raad werkt de arresten ‘Beklamel’ en ‘Ontvanger – Roelofsen’ verder uit in deze uitspraak.

De volledige uitspraak kunt u nalezen op onze Facebook pagina.