Beslagvrije voet en overheidsvordering

De overheidsvordering… Als een crediteur beslag legt onder een derde (bijvoorbeeld onder uw werkgever of uitkeringsinstantie) op uw inkomen, dan houdt u altijd recht op een bedrag dat gelijk is aan de op u van toepassing zijnde beslagvrije voet. Let op! Deze beslagvrije voet wordt (sterk) verlaagd als u niet snel genoeg de vereiste informatie over uw inkomen en vermogen verstrekt aan de beslaglegger. Dit geldt ook voor de belastingdienst, al geldt er wel een bijzondere beslagvrije voet voor de belastingdienst.

Beslagvrije voet en bankrekening

Om deze beslagvrije voet te omzeilen, mag de belastingdienst beslag leggen op uw bankrekening zodra uw salaris of uitkering is gestort. De bank moet dan het volledige bedrag aan de belastingdienst betalen. U heeft dan geen inkomen meer. U moet in dat geval zelf (!) om teruggaaf verzoeken bij de belastingdienst en aantonen dat u door dat beslag (dat dan opeens ‘overheidsvordering’ heet) niet meer kan beschikken over de op u van toepassing zijnde beslagvrije voet. Let op! Dat verzoek geldt alleen voor het laatste beslag dat voorafging aan uw verzoek. Als u te lang wacht en er nogmaals op deze wijze beslag wordt gelegd, dan bent u in ieder geval het geld kwijt dat onder het eerste beslag viel!

Beslag op kredietruimte

Maar het wordt nog gekker. Wat andere partijen niet mogen mag de belastingdienst nu wel. Beslag (althans ‘overheidsvordering’) op kredietruimte. Dus zelfs als u rood staat, mag de belastingdienst van uw bank eisen dat uw bank aan haar betaalt. Zelfs als kort daarvoor het inkomen op uw bankrekening werd ‘beslagen’. In de folder van de belastingdienst wordt heel vriendelijk vermeld dat zij dit niet vaker dan twee keer per maand doet en voor maximaal Euro 500,- per beslag. Fijn!

Verzoek direct teruggaaf!

Maar dat u kunt verzoeken om teruggaaf op grond van art. 19.4 Leidraad Invordering en dit ook direct moet doen omdat u anders alles kwijt bent, wordt niet vermeld in de folder van de belastingdienst. Op onze Facebook pagina staat de link vermeld waar u het formulier kunt downloaden. Via die link kunt u ook de beslagvrije voet (voor belastingvorderingen) berekenen die op u van toepassing is.

Niet leuker, ook niet makkelijker!

Meer over Faillissement en WSNP