anders dan in andersoortige zaken, altijd oriënterend en gratis.

Het kennismakingsgesprek in letselschadezaken is,

Advocaatkosten