De rechtbank Den Haag bepaalt dat een man de schade die hij lijdt door het paard dat hij samen met zijn vrouw bezit, kan verhalen op de verzekering van zijn vrouw. De schade betreft een verbrijzeld been (later geamputeerd) en het ongeval is veroorzaakt door de ‘eigen energie’ van het paard. Het paard schrok van een klapperend dekzeil van een boot. De rechtbank bepaalt dat het in dit geval niet om een algemene schadeverzekering gaat, maar een bijzondere (koetsiers-) verzekering die speciaal is bedoeld voor dergelijke ongevallen. De vrouw is als houdster van een koetsiersbewijs verzekerd en daardoor volledig aansprakelijk voor de geleden schade door derden. Anders dan de verzekeraar stelde, doet daaraan niet af dat de vrouw zonder deze bijzondere schadeverzekering in beginsel niet aansprakelijk zou zijn geweest jegens de man voor deze schade (zoals eerder door de Hoge Raad bepaalt in haar uitspraak van 29 januari 2016). Ook hier loonde wederom het deelgeschil.

De volledige uitspraak kunt u nalezen op onze Facebook pagina.

Meer over Letselschade