Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2017 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2015 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

De nieuwe inkomensnormen en eigen bijdragen kunt u nalezen op onze Facebook pagina.

Meer over een Toevoeging