Petra Thie

Pim Pfeiffer

bij juridische zaken

Uw houvast

Accuraat, Doortastend, Betaalbaar

ONZE DIENSTVERLENING

Pfeiffer Thie Advocaten en Mediators is een laagdrempelig advocatenkantoor met een pro-actieve no-nonsense instelling.

Of u nu een aanrijding krijgt, gaat scheiden, uw debiteuren u niet betalen of u juist zelf een deurwaarder op de stoep krijgt; iedereen heeft wel eens juridische bijstand nodig. Niet altijd betaalt u advocaatkosten per uur. In letselschadezaken betaalt u vaak zelfs helemaal niets. Bij een laag inkomen en dito vermogen betaalt u vaak maar een deel van de kosten van de advocaat.

LETSELSCHADE

 • Letsel- en overlijdensschade
 • Géén hoge kosten voor u!
 • Rechtsbijstandverzekering overbodig

Als u letsel heeft en de daaruit voortvloeiende schade vergoed wilt hebben, moet de ander aansprakelijk zijn voor die letselschade. Die ander is meestal verzekerd voor dergelijke schade. De advocaatkosten die u maakt om de aansprakelijkheid en de schade vastgesteld te krijgen, dienen (mits redelijk) te worden vergoed door de aansprakelijke partij, zodra diens aansprakelijkheid vaststaat. Bijstand van een advocaat kost u in dat geval dan ook (vrijwel) niets. LEES MEER

ONDERNEMINGSRECHT

 • Risicoanalyse
 • Uitsluiting privé aansprakelijkheid
 • Voorkom hoge kosten

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Elke ondernemer kan geconfronteerd worden met een situatie waarin zijn liquiditeit of solvabiliteit onder druk komt te staan. Debiteuren betalen niet of gaan failliet, aandeelhouders kunnen onderling tegenstrijdige belangen krijgen die zij niet kunnen oplossen waardoor besluitvormingsprocessen stagneren. LEES MEER

FAILLISSEMENTSRECHT EN WSNP

 • Curator of bewindvoerder
 • Schuldsanering
 • Toelating tot de WSNP

Indien u of uw bedrijf ‘verkeert in een toestand van opgehouden hebben te betalen’ kan de Rechtbank op uw verzoek, of dat van een crediteur, het faillissement uitspreken. Deze toestand wordt door de Rechtbank (in ieder geval) aangenomen indien er tenminste twee crediteuren onbetaald worden gelaten. De crediteur waarmee betalingsafspraken zijn gemaakt die ook worden nagekomen, wordt in beginsel niet onbetaald gelaten. LEES MEER

CONTRACTENRECHT

 • Algemene voorwaarden
 • Contract versus eigendom
 • Wanprestatie

Contracten worden vaak niet afgesloten door juristen. Het contract dat u dacht te hebben gesloten blijkt daarom niet zelden een ander contract dan u dacht. De partij waarmee u zaken dacht te doen blijkt een ander te zijn. Er kunnen ‘opeens’ algemene voorwaarden van toepassing zijn waarmee u nooit had willen instemmen. Of uw eigen algemene voorwaarden blijken niet van toepassing. Daarnaast blijken er zaken te zijn waarover geen afspraken zijn gemaakt die achteraf van groot belang blijken. Of zaken waarover wél afspraken zijn gemaakt, worden door veranderende omstandigheden zo knellend voor u dat het contract moet worden aangepast. Vaak blijkt u dus meer of minder rechten te hebben dan u dacht. LEES MEER

INCASSO

 • Dagvaarding
 • Rechtbank of Kantonrechter
 • Executie van het vonnis

Vaak betalen debiteuren pas na de betalingstermijn. Soms betalen debiteuren pas nadat zij alle tijd hebben gerekt die maar mogelijk is en u alle denkbare smoesjes hebt gehoord die er maar zijn. En soms betalen ze ook dan nog niet. Dan enige resterende mogelijkheid is dan een procedure.

Bij het opstellen van de dagvaarding moeten dan wel alle formaliteiten van de Wet in acht genomen worden. Is de debiteur eigenlijk wel in verzuim? Welke kantonrechter of rechter is bevoegd? LEES MEER

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Kinderen

Als er in uw privésituatie iets verandert dan krijgt u vaak te maken met het personen- en familierecht. U kunt hier denken aan een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Naast de nodige emoties die dergelijke veranderingen voor u en de ander met zich mee brengen, wordt u dan ook geconfronteerd met de (vaak ingrijpende) gevolgen die het personen- en familierecht daaraan verbindt. LEES MEER

PFEIFFER THIE ADVOCATEN EN MEDIATORS IS AANGESLOTEN BIJ

 • buildproplus